CAT

ES

Informa't al 93 674 42 23

Preparant l'ingrés al centre de dia

Documentació necessària Centre de Dia

Documentació necessària que cal portar al moment de l’ingrés:

 • Targeta sanitària (fotocòpia)
 • DNI (fotocòpia)
 • DNI (fotocòpia) del familiar de referència que és el que també signarà el contracte
 • Fotocòpia de la Targeta de Mútua privada (si és el cas)
 • Informe mèdic emès, com a màxim, dins dels tres mesos anteriors a l’ingrés, i que haurà de contenir:
 • Dades personals
 • Malalties actives
 • Al·lèrgies tant si són farmacològiques com alimentàries
 • Medicació prescrita amb l’horari en que la pren
 • Fotocòpia de recepta electrònica
 • Règim dietètic
 • Atencions sanitàries o d’infermeria que necessita

 

Normes de funcionament

L'usuari portarà tota la roba marcada així com els objectes d’higiene personal: raspall de dents, colònia, pasta de dents, pinta, crema hidratant ,etc.

L’usuari ha de portar i la medicació per 15 dies tant si és medicació crònica com medicació aguda: antibiòtics, laxants, analgèsics, col·liris… així com la recepta dels medicaments.

En el cas de que el metge recomani alguna prova complementària, radiografies, T.A.C , analítiques, etc., un familiar haurà d’acompanyar l'usuari en la realització de les mateixes, així com en el cas de ingrés urgent en un Hospital.

Durant les activitats portades a terme pels professionals amb el grup de residents, es demanarà que els familiars i/o amics no entrin a la sala polivalent per un millor funcionament i desenvolupament de les activitats programades.

Tenim a la vostra disposició una bústia de suggeriments on l’objectiu és implicar a la família en el quotidià i organització del Centre. És a dir, tenir l’oportunitat de proposar suggeriments de cara a millorar algun aspecte de la Residència i el benestar del resident.

C/ Sant Salvador, 47
08172 Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
Telèfon  93 674 42 23
info@residenciasantsalvador.com